Chania

Cariera

Rezultate examinari, interviuri si examene
Nr
Crt
Tipul documentului
Data publicarii
Previzualizare
91
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 12.03-17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
18/03/2020
90
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
17/03/2020
89
Centralizator cu rezultatul probei scrise la examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
12/03/2020
88
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
05/03/2020
87
Centralizator rezultate finale la examenul organizat in zilele de 20-25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
26/02/2020
86
Centralizator rezultat proba interviu la examenul din data de 25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
25/02/2020
85
Centralizator rezultat proba practica la examenul din data de 20.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
20/02/2020
84
Centralizator rezultate proba scrisa examen promovare la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
19/02/2020
83
Anunt organizare examen in data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
19/02/2020
82
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarului inscris la examenul din data de 20.02.2020, pentru post sofer la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
13/02/2020
81
Anunt examen promovare in data de 19.02.2020, la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si Pasaje
05/02/2020
80
Centralizator rezultate examen promovare la Serviciul Juridic Contencios, Compartimentul Data-Room Relatii Internationale Administrare si Control Parcari si Sectia Exploatare Parcaje
30/01/2020
79
Anunt si Bibliografie pentru examenul din data de 20.02.2020, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Contracte si Depozite si al Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
29/01/2020
78
Bibliografie examen promovare din data de 30.01.2020, pentru Serviciul Juridic Contencios, Compartimentul Data-Room Relatii Internationale Administrare si Control Parcari si Sectia Exploatare Parcaje
15/01/2020
77
Anunt referitor la examenul organizat in data de 30.01.2020 pentru promovare in grad imediat superior
15/01/2020
76
Centralizator rezultate selectie dosare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto in cadrul Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
23/12/2019
75
Anunt referitor la concursul organizat in data de 06.01.2020 pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto in cadrul Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj Transport.
09/12/2019
74
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 20 si 22.11.2019 la Sectia de Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
26/11/2019
73
Centralizator cu rezultatul probei interviu la examenul organizat in ziua de 22.11.2019 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
22/11/2019
72
Centralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 20.11.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat - electrician de intretinere si reparatii tr.prof IV la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
21/11/2019
71
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 14 si 18.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri ,Pasaje Rutiere si Pietonale
19/11/2019
70
Anunt referitor la concursul organizat in ziua de 11.12.2019 pentru ocuparea unor functii contractuale de executie la Compartimentul Audit Public si Control Intern Managerial
19/11/2019
69
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 18.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
18/11/2019
68
Centralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 14.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
14/11/2019
67
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in zilele de 20.11.2019 si 22.11.2019 la Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutiera
13/11/2019
66
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in ziua de 14.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
07/11/2019
65
Anunt referitor la concursul de ocupare a unei functii contractuale de executie vacante care se va sustine la data de 20.11.2019
29/10/2019
64
Anunt referitor la concursul de ocupare a unei functii contractuale de executie vacante care se va sustine la data de 14.11.2019
23/10/2019
63
Centralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Serviciul Juridic Contencios
11/10/2019
62
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
11/10/2019
61
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele 07-10.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari Drumuri
11/10/2019
60
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in zilele 07 si 10.10.2019, pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic la Serviciul Juridic Contencios
10/10/2019
59
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
10/10/2019
58
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 10.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari Drumuri
10/10/2019
57
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic gr.prof. 1 in cadrul Serviciului Juridic Contencios
08/10/2019
56
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in ziua de 07.10.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gr.prof. 1A la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari Drumuri
07/10/2019
55
Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
07/10/2019
54
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Serviciul Juridic Contencios
30/09/2019
53
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari Drumuri
30/09/2019
52
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport
30/09/2019
51
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare organizat la Biroul I.T.Registratura Generala
26/09/2019
50
Centralizator cu rezultatele finale la concursul/examenul organizat in zilele de 20 si 24.09.2019 la Administratia Strazilor - Sectia Exploatare Parcaje
26/09/2019
49
Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul/examenul organizat in data de 24.09.2019 la Administratia Strazilor - Sectia Exploatare Parcaje
24/09/2019
48
Centralizator cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat in ziua de 20.09.2019 la Sectia Exploatare Parcaje
20/09/2019
47
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul/examenul organizat in ziua de 20.09.2019 la Sectia Exploatare Parcaje
17/09/2019
46
Anunt referitor la organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea unor functii contractuale de executie
13/09/2019
45
Anunt Promovare
12/09/2019
44
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 09.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri, Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
09/09/2019
43
Centralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 03 si 09.09.2019 la Sectia de Intretinere Sisteme Luminoase si Semnalizare Rutiera
09/09/2019
42
Centralizator cu rezultatul probei interviu la examenul organizat in ziua de 09.09.2019 la Administratia Strazilor Bucuresti str Domnita Ancuta nr 1
09/09/2019
41
Centralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 si 09.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
09/09/2019
40
Centralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si Pietonale
03/09/2019
39
Centralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat - electrician de intretinere si reparatii tr. prof. I la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
03/09/2019
38
Conditii specifice concurs angajare muncitor necalificat tr.prof.I - Sectia Exploatare Parcaje
29/08/2019
38
ANUNT concurs angajare muncitor necalificat tr.prof.I - Sectia Exploatare Parcaje
29/08/2019
38
Centralizator rezultate selectie dosare-Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutiera
27/08/2019
37
Centralizator rezultate selectie dosare Sectia Exploatare Intretinere Poduri si Pasaje
27/08/2019
36
Centralizator rezultate examen promovare - Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera si Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta Circulatiei
09/08/2019
35
Centralizator rezultate examen promovare
09/08/2019
34
Bibliografie examen-Sectia Exploatare Intretinere Utilaj Transport
09/08/2019
33
Bibliografie examen-Sectia Exploatare Intretinere Poduri si Pasaje
09/08/2019
32
Bibliografie examen-Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
09/08/2019
31
Anunt concurs angajare
09/08/2019
30
Centralizator rezultate finale examen inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
07/08/2019
29
Centralizator rezultate proba interviu examen inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
05/08/2019
28
Centralizator rezultate proba scrisa examen inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
31/07/2019
27
Bibliografie examen promovare in gradul/trapta imediat superior/superioara
25/07/2019
26
Anunt examen promovare in gradul/trapta imediat superior/superioara
25/07/2019
25
Centralizator rezultate selectia doasarelor concurs inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
24/07/2019
24
Bibliografie concurs inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
09/07/2019
23
Anunt concurs inspector de specialitate gr.prof.IA-Serviciul Administrare Planificare Urmarire Lucrari si Sisteme de Reglementarea si Siguranta Circulatiei
09/07/2019
22
Centralizator rezultate finale posturile de electrician treapa I si treapta III -Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutiera
27/06/2019
21
Centralizator rezultate finale inspector de specialitate-Serviciul Investitii Achizitii Urmarire Contracte si Depozite
27/06/2019
20
Centralizator rezultate proba interviu inspector de specialitate-Serviciul Investitii Achizitii Urmarire Contracte si Depozite
26/06/2019
19
Centralizator rezultate proba interviu pentru posturile de electrician treapa I si treapta III -Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutiera
26/06/2019
18
Centralizator rezultate proba practica pentru posturile de electrician treapa I si treapta III -Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutiera
21/06/2019
17
Centralizator rezultate proba scrisa inspector de specialitate-Serviciul Investitii Achizitii Urmarire Contracte si Depozite
21/06/2019
16
Centralizator rezultate proba scrisa auditor-Compartimentul Audit Public si Control Intern Managerial
21/06/2019
15
Centralizator rezultate selectia dosarelor inspector de specialitate Serviciul Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Contracte SI DEPOZITE
13/06/2019
14
Centralizator rezultate selectia dosarelor electrician-Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera
13/06/2019
13
Centralizator rezultate selectia dosarelor auditor-Compartimentul Audit Public si Control Intern Managerial
13/06/2019
12
Anunt concurs 21.06.2019
29/05/2019
11
Centralizator rezultate examen promovare
23/04/2019
10
Anunt pentru promovarea unor salariati
09/04/2019
9
Centralizator rezultate finale Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta Circulatiei
26/03/2019
8
Centralizator rezultate proba interviu Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta Circulatiei
22/03/2019
7
Centralizator rezultate finale Serviciul Juridic Contencios
22/03/2019
6
Centralizator rezultate proba interviu Serviciul Juridic Contencios
21/03/2019
5
Centralizator rezultate proba scrisa S.I.S.S.C.
19/03/2019
4
Centralizator rezultate proba scrisa Serviciul Juridic Contencios
19/03/2019
3
Centralizator selectie dosare Sectia Intretinere Sisteme Siguranta Circulatiei
11/03/2019
2
Centralizator selectie dosare Serviciul Juridic
11/03/2019
1
Anunt concurs 19.03.2019
25/02/2019