ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  027.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:

Proiecte circulaţie în derulare

1. Proiect piste bicicleta

Administratia Strazilor urmeaza sa demareze executia lucrarilor de proiectare si executie piste speciale pentru biciclisti si implementarea semaforizarii destinate acestora, pe urmatoarele trasee:

 1. Sos M Bravu
 2. Sos Stefan cel Mare
 3. Bd Iancu de Hunedoara
 4. Calea Dorobanti
 5. Calea 13 Septembrie
 6. Bdul Ghencea
 7. Str Brasov
 8. Durmul Taberei
 9. Drumul Sarii
 10. Bdul Timisoara
 11. Sos Petricani
 12. Str Valea Argesului
 13. Str Valea Ialomitei
 14. Str Valea Oltului
 15. Calea Vacaresti
 16. Sos Oltenitei
 17. Str Serban Voda
 18. bd 1 Mai
 19. str Sibiu

 

 

 
 

2. Proiecte treceri pietoni

Prima etapa include urmatoarele zone:

 1. D Cantemir x Bibescu Voda x Radu Voda
 2. Aleea Privighetorilor x Acces Metrou
 3. Dimitrie Pompei nr 9,9A x RATB Rocin SA
 4. Calea Vacaresti x Pridvorului
 5. Bucuresti Magurele x Paltinoasa
 6. Bucuresti Magurele x Vartejului
 7. Bucuresti Magurele x Pitesti
 8. Bucuresti Magurele x Pecinisca
 9. Bd Ghencea nr 26- 28
 10.  Novaci x Nedeleanu Ion
 11.  Alexandriei nr 213
 12.  Drumul Taberei x Poiana Muntelui
 13.  Preciziei nr 4
 14.  Turnu Magurele x Aurel Persu
 15.  Chitilei x Hotin
 16.  Chitilei x Maica Domnului
 17.  Chitilei x Petru Adrian
 18.  Bucuresti- Targoviste x Pietrosita
 19.  Bucuresti- Targoviste x N Nicoleanu
 20.  Bucuresti- Targoviste x Petrila
 21.  Bucuresti- Targoviste x Dirijorului
 22.  Ceahlau x Zboina Neagra
 23.  Calea ferentari nr 72
 24.  Basarabiei 238
 25.  Sos Fundeni x Str Doinei
 26.  Sos Alexandriei x Str Gardeniei
 27.  Th Pallady x Stelian Mihalache
 28.  Th Pallady x nr 51
 29.  Serban Voda nr 189 x RATB Adesgo
 30.  Bucurestii Noi nr 118
 31.  Ctin Brancusi x Horbotei
 32.  Plevnei x Barierei


Faza 2

 1. Bd. Bucureştii Noi – Str Bârlogeni (Teatrul Masca)
 2. Şos. Chitilei – Str. Cruşovăţ
 3. Şos. Chitilei – Str. Crinului
 4. Şos. Chitilei – Str. Prahova
 5. Calea Giuleşti – RATB Pasaj Grant
 6. Calea Giuleşti – RATB Cimitirul Calvin
 7. Calea Giuleşti – RATB George Vâlsan
 8. Bd. Iuliu Maniu 6
 9. Bd. Iuliu Maniu 10 – Str Baia de Arieş (IPB)
 10.  Str. Amurgului 53
 11.  Şos. Olteniţei – Str. Laloşu
 12.  Şos. Olteniţei – Str. Stânjeneilor
 13.  Şos. Olteniţei – Str. Parincea
 14.  Şos. Olteniţei – PECO Petrom
 15. Str. Vasile Luică – Str. Vasile Păiuş
 16.  Bd. Râmnicu Sărat – Str. Istriei
 17.  Bd. Râmnicu Sărat 13
 18.  Bd. Camil Ressu 8 – Metrou Dristor 1
 19.  Str. Lucreţiu Pătrăşcanu – RATB Liceul Nichita Stănescu
 20.  Bd. Lacul Tei – RATB UTC
 21.  Bd. Lacul Tei – Str. Polovraci
 22.  Bd. Lacul Tei 67 – Str. Păstorului
 23.  Bd. Lacul Tei 17
 24.  Bd. Poligrafiei 50
 25.  DN1 – Fântâna Mioriţa
 26.  Bd. Timişoara – Str. Lunca Siretului
 27.  Şos. Străuleşti 87A – Şcoala GENESIS
 28. Str. Nerva Traian 23-25
 29. Bd. Nicolae Grigorescu – Aleea Barajul Lotru (Metrou Titan)
 30. Str. Constantin Brâncuşi 1 – RATB IOR
 31. Str. Baba Novac – Str. Bucovina
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu 17 – Metrou Costin Georgian