ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  027.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:

Proiecte circulaţie executate

1. Centrul de Control al Traficului.

Este punctul unic de comanda al intregului sistem format din urmatoarele doua) sisteme principale:

  • Sistemul de control al traficului urban (UTC)
  • Sistemul de supraveghere video (CCTV)

          Sistemul BTMS este o soluţie modernă de management integrat al traficului. Reuneşte mai multe componente dintre care: Urban Traffic Control (UTC), Public Transportation Management (PTM), Closed Circuit Television (CCTV), Control Center Supervisory System cu Strategy Supervisor si Fault Management System. Toate acestea integrate reprezintă un sistem complex care contribuie la fluidizarea traficulului în Bucureşti.
Subsistemele funcţionează integrat şi sunt coordonate în cadrul Centrului de Control al Traficului. La Centrul de Control al Traficului se asigură un management centralizat al tuturor activităţilor de trafic prin intermediul imaginilor din teren, a informaţiilor furnizate de sistemele de control de trafic şi managementul transportului public şi a proceselor de analiză a datelor de trafic.

Sistemul de management al defecţiunilor - detectează defecţiunile din sistem în timp real şi stabileşte activităţile de întreţinere, astfel încât costurile să fie minime. Acest modul centralizează alarmele de defectare a componentelor hardware, software şi de comunicaţie şi alertează operatorii în momentul apariţiei acestora. O alarmă de defectare reprezintă depăşirea anumitor praguri normale de funcţionare pentru o componentă.
Sistemul de management al reţelei de comunicaţii - monitorizează, gestionează şi analizează infrastructura de comunicaţii. Este responsabil de buna funcţionare a tuturor elementelor conectate în reţeaua de comunicaţii fixă sau mobilă.
Sistemul de management al strategiilor de trafic – adună datele de trafic de la toate subsistemele şi stabileşte cele mai bune strategii de control (realizate prin algoritmi matematici) pentru fluidizarea traficului. Această componentă reprezintă un excelent mijloc pentru simularea diverselor situaţii ce pot apărea în trafic.
Sistemul de raportare şi analiză a datelor – asigură rapoartele operaţionale curente precum şi cele de analiza statistică în funcţie de diverşi parametri (intervale de timp, volume de trafic, etc.)
Subsistemul de distribuire a informaţiilor din trafic – asigură schimbul de date cu alte centre de trafic care respectă standardele internaţionale în domeniu.
Scopul sistemului BTMS
Sistemul BTMS a fost conceput în scopul asigurării

 • Unui timp de deplasare între două puncte de trafic cu 15% mai redus
 • Fluidizării circulaţiei în zonele controlate de sistem, prin adaptabilitatea sistemului la trafic in mod dinamic
 • Inlocuirii echipamentelor de semaforizare vechi cu modele noi, moderne, cu o fiabilitate crescută, consum redus de energie şi rezistenţă mai mare la defecte
 • Asigurării unui aspect vizual unitar al intersecţiilor datorită modernizării întregii infrastructuri
 • Gestionării vehiculelor de transport în comun pentru a asigura un ritm prestabilit de sosire a acestora în staţii
 • Prioritizării în intersecţii pentru vehiculele de transport public sau de intervenţie (Poliţie, Pompieri, Ambulanţă)
 • Existenţei unui punct unic de control al întregului sistem
 • Obţinerii de informaţii şi imagini în timp real din intersecţiile monitorizate
 • Configurării semafoarelor pentru a lua în calcul lucrările la infrastructura rutieră
 • Semnalizării imediate a echipamentelor defecte din intersecţii la nivelul Centrului de Control
 • Elaborării strategiilor de trafic şi simularea aplicării lor

Scopul aplicaţiei CCTV

 • Asigură funcţionalităţi de vizualizare a vehiculelor în intersecţii, în scopul identificării eventualelor probleme de trafic.
 • Permite urmărirea automată a vehiculelor gestionate în cadrul sistemului de management al transportului public.
 • Furnizează non-stop imagini în timp real din intersecţiile monitorizate.
 • Permite operatorilor din Centrul de Control să ia decizii sau să transmită către alte instituţii informaţii în timp real.
 • Asigură repoziţionarea camerelor video în cazul detectării unor disfunctionalităţi ale celorlate echipamente din intersecţii.
 

2. Trasee bicicleta existente

In capitala exista 10 trasee amenajate special pentru circulatia bicicletelor, aflate in administrarea Administratiei Strazilor, dupa cum urmeaza:
- Piata Constitutiei- Pta Muncii (bd Libertatii Pta Constitutiei, bd Unirii, pta Alba Iulia, bd Decebal, pta Muncii)- 12 km
- Pta Unirii- Pta Sudului (bd D Cantemir, bd Tineretului, Calea Vacaresti)- 6.8 km
- Parc Herastrau- Pta Romana (bd Ctin Prezan, bd Aviatorilor)- 6 km
- Parc Herastrau- Pta Romana (pta Presei Libere, Campus Agronomie, bd Kiseleff, bd L Catargiu, pta Romana)- 9.44 km
- Pta Muncii- Parc IOR (bd Basarabia, str Bucovina)- 6 km
- Politehnica- Splaiul Independentei (bd I Maniu, bd V Milea, sos Cotroceni, Splai Independentei)- 8.65 km
- Campus Regie- Universitate (Splaiul Independentei, bd M Kogalniceanu, bd Regina Elisabeta)- 2.95 km
- Pta Operei- Pta Unirii (Splaiul Independentei)- 5 km
- Parc IOR (str Campia Libertatii, bd Baba Novac, bd C Brancusi, Bd N Grigorecu, bd L Rebreanu)- 2.8 km
- Parcul Titan (bd L Rebreanu, bd N Grigorecu, bd Camil Ressu)- 9 km


3. Intersectii pietonale

Intersectii cu dispozitive acustice separate
Soseaua Pantelimon - Soseaua Iancului
Str. Popa Nan - Str. Mecet
Str. Vatra Luminoasa - Str. Pierre de Coubertin


Treceri de pietoni cu buton cu dispozitiv acustic integrat

Sos. Kiseleff - Capat Linie 41
Sos. Kiseleff - Str. Primo Nebiolo
Calea Victoriei - Str. C.A. Rossetti
Blvd. Cantemir - Str. Radulescu Drumea
Sos. Ghencea - Acces Cimitir Militar
Fundeni - Acces parc Motodrom
Calea Rahova (acces penitenciar Rahova)
Splaiul Independentei - Acces Politehnica
Pta Kogalniceanu

Treceri de pietoni doar cu butoane
Calea Mosilor - Fainari 
Calea Mosilor - Ardeleni 
Sos Kiseleff - Monetariei
Calea Dorobanti - scoala Floreasca
Turda 125
Iuliu Maniu - Tudor Vladimirescu
Calea Grivitei - cimitirul Sf Vineri
Calea Grivitei - acces RAR
Drumul Taberei 34