ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  021.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:

Despre noi

Obiectul de activitate al Administraţiei Străzilor Bucureşti îl constituie constructia de noi poduri si pasaje, administrarea, întreţinerea şi reabilitarea reţelei stradale, a podurilor şi pasajelor rutiere supra şi subterane existente, precum şi a lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a sistemului de dirijare şi semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare şi marcaje rutiere), construirea, amenajarea şi exploatarea parcajelor publice de utilitate generală pe teritoriul Municipiului Bucureşti, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (art. 5 din Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei) 

 • Administraţia Străzilor Bucureşti este serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, organizat ca instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţat prin HCLMB nr.72/1992, 66/1993 , 83/1993 şi  HCGMB nr.143/2000.
 • Sediul central al Administraţiei Străzilor este în Bucureşti, Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, având contul nr.3612800513000, deschis la Trezoreria Sector 1 şi Codul Fiscal 4433872.
 • Elementele patrimoniale aflate în administrare sunt evidenţiate anual prin procesul de inventariere anuală şi sunt reflectate în bilanţul contabil al administraţiei, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Străzilor este redactat în conformitate cu structura organizatorică (organigrama) aprobată conform prevederilor legale în vigoare.

 • Despre noi

  Organigrama
  ROF
  Buget
  Declaratii Avere
  Declaratii Interese