ADMINISTRATIA STRAZILOR
 


0800.800.882 Dispecerat de Urgenta

   
Tel: 021.315.12.19
  021.315.20.15
Fax: 021.313.81.70


Str. Domnita Ancuta, nr. 1 sector 1Comunicate:


      Informatiile publice obligatorii din oficiu pe care administratia publica,indiferent de nivelul sau de organizare
trebuie sa le publice pe site-ul web.

Tip act

Titlu referire la continut

Nr.Act

Data

LEGE

pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici , cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 3 martie 2005.

115

16/10/96

LEGE

privind liberul acces la informatiile de interes public

544

12/10/01

ORDONANTA

privind achizitiile publice prin licitatii electronice , cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002; ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr.246 din 10 iunie 2003; ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003; LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003

20

24/01/02

HOTARARE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

123

07/02/02

ORDONANTA

privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 291 din 15 mai 2002.

24

30/01/02

ORDONANTA

privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice , cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003

19

30/01/03

LEGE

privind transparenta decizionala in administratia publica

52

21/01/03

HOTARARE

privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica , cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 478 din 16 mai 2002; HOTARAREA nr. 608 din 13 iunie 2002; HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002; HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002; HOTARAREA nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002; HOTARAREA nr. 36 din 16 ianuarie 2003; HOTARAREa nr. 493 din 18 aprilie 2003; HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003; HOTARAREA nr.1.559 din 18 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005

1085

11/09/03

LEGE

privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

161

19/04/03

HOTARARE

privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica , cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 478 din 16 mai 2002; HOTARAREA nr. 608 din 13 iunie 2002; HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002; HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002; HOTARAREA nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002; HOTARAREA nr. 36 din 16 ianuarie 2003; HOTARAREa nr. 493 din 18 aprilie 2003; HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003; HOTARAREA nr. 1.559 din 18 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005

52

182

21/01/03

28/02/02

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

40

12/05/05

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

130

17/05/05


Utile

Acte utile
Linkuri utile
Hărţi