MUNICIPIUL   BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, Sector 1, Bucureşti,
Tel : 021/315 .12. 19, Fax : 021/313.81.70,
e-mail : office@aspmb.ro
      miercuri, 27 mai 2020 10:09      
Nr. Crt. Reclamant Ora Anunțării Intersecția Natura Defectului Cine Remediază Ora Remedierii REMEDIAT
1 DISPECERAT A.S. 06:00 Ion Cāmpineanu - Valter  Mărăcineanu N.F. - cutie automat + ADC de inlocuit C.M.M.T.B.    
2 DISPECERAT A.S. 18.05.2020 19:10 Barbu Văcărescu - Fabrica de Glucoză N.F. -  scurt C.M.M.T.B.    
3 DISPECERAT A.S. 07:30 Brașov - Ghencea - Prelungirea Ghencea G.I. S.I.S.L.S.R. 09;40 REMEDIAT