Declaratii de avere si interese ale salariatilor activi

Nume PrenumeDeclarația de avereDeclarația de interes
Nume PrenumePAUN MARIOARA MIHAELADeclarația de avere DescarcăDeclarația de interes Descarcă
Declaratii de avere si interese ale salariatilor plecati

Nume PrenumeDeclarația de avereDeclarația de interes
Nume PrenumeANGHELESCU EMIL AUGUSTINDeclarația de avere DescarcăDeclarația de interes Descarcă