Descarca

Cerere Angajare

Declaratie de Consimtamint

                                                                                                                    Prezentarea la post

              Conform prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul   instituțiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului București,  precum  și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora,  aprobat prin Dispoziția Primar General nr. 1736/2015,  emis in aplicarea prevederilor HG nr. 286/2011,   cu modificările și completările ulterioare  :

  ART.40

 (1) Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se   prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) ,  în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate,  candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului ,  un termen ulterior de prezentare la post,  care nu poate depăși 20 zile lucrătoare de la   data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere. 

 (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit alin. (2),  postul este declarat vacant ,  urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 

Rezultate examinari, interviuri si examene

Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:132DocumentErata la concursul organizat in zilele 15/20 iulie in cadrul Directiei tehnice - Administratia StrazilorData Descarcă
Nr. Crt:131DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat în perioada 21-25 iulie 2022, pentru ocupare posturi contractuale vacanteData Descarcă
Nr. Crt:130DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat în ziua de 25 iulie 2022, pentru ocupare posturi contractuale vacanteData Descarcă
Nr. Crt:129DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul/examenul organizat în zilele de 15 iulie și 20 iulie 20222 - Direcția TehnicăData Descarcă
Nr. Crt:128DocumentComunicare privind prezentarea la post .Data Descarcă
Nr. Crt:127DocumentCentralizator cu rezultatele probei scrise la concursul/examenul din data de 20 iulie 2022 pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacanteData Descarcă
Nr. Crt:126DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul din zilele 15 și 20 iulie 2022 - Secția Întreținere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutierăData Descarcă
Nr. Crt:125DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele 15 și 20 iulie - Direcția Tehnică Data Descarcă
Nr. Crt:124DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 20.07.2020 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:123DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat în 15.07.2022 - Direcția TehnicăData Descarcă
Nr. Crt:122DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in data de 15.07.2022Data Descarcă
Nr. Crt:121DocumentCentralizator cu rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 21.07.2022Data Descarcă
Nr. Crt:120DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in ziua de 15.07.2022 in cadrul Directiei Tehnice : Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport ; Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri Pasaje Rutiere si Pietonale ; Sectia Intretinere Sisteme Siguranta Circulatiei .Data Descarcă
Nr. Crt:119DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in ziua de 15.07.2022 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:118DocumentAnunț privind organizare concurs/examen pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante în data de 21.07.2022Data Descarcă
Nr. Crt:117DocumentAnunț organizare concurs/examen pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante în data de 15.07.2022Data Descarcă
Nr. Crt:116DocumentCentralizator rezultate finale la concursul organizat în zilele de 22.12.2021-27.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:115DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 22.12.2021 la Administratia Strazilor BucurestiData Descarcă
Nr. Crt:114DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul/examenul organizat in ziua de 27.12.2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacanteData Descarcă
Nr. Crt:113DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 27.12.2021 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:112DocumentCentralizator rezultate proba interviu, susținută în data de 23.12.2021, pentru ocupare posturi vacante muncitoriData Descarcă
Nr. Crt:111DocumentCentralizator rezultate proba interviu, susținută în data de 23.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:110DocumentCentralizator rezultate proba scrisa la concursul organizat în 22.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:109DocumentCentralizator rezultate proba practică la concursul organizat în ziua de 20.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:108DocumentCentralizator rezultate proba scrisă la concursul organizat în ziua de 20.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:107DocumentCentralizator cu rezultatul  selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 22.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:106DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in 16.12.2021 la SISLSRData Descarcă
Nr. Crt:105DocumentCentralizator selecție dosare concurs 20.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:104DocumentCentralizator rezultate proba scrisa / practicăData Descarcă
Nr. Crt:103DocumentCentralizator rezultate selecție dosare ocupare post electrician la S.I.S.L.S.R , concurs organizat în data de 13.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:102DocumentCentralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare funcții vacante, organizat în data de 13.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:101DocumentErată pentru concursul organizat în data de 22.12.2021, publicat în 26.11.Data Descarcă
Nr. Crt:100DocumentPrecizări depunere dosar concurs 22.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:99DocumentPrecizări depunere dosar concurs 20.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:98DocumentPrecizări depunere dosar concurs 13.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:97DocumentAnunț concurs ocupare funcții contractuale vacante (actualizat - rezultate finale 29.12.2021 -30.12.2021)Data Descarcă
Nr. Crt:96DocumentCerere înscriere concurs şi Declaraţie de consimţământData Descarcă
Nr. Crt:95DocumentAnunț organizare concurs pentru ocupare funcții contractuale vacante (actualizat - rezultate finale 23.12.2021)Data Descarcă
Nr. Crt:94DocumentAnunţ organizare concurs pentru ocupare funcţii contractuale vacante (actualizat - rezultate finale 17.12.2021)Data Descarcă
Nr. Crt:93DocumentCentralizator rezultate examen promovareData Descarcă
Nr. Crt:92DocumentAnunt promovare pentru posturile de inspector de specialitate gr. prof. I din cadrul Serviciului Avizare si Urmarire Lucrari Tehnico EdilitareData Descarcă
Nr. Crt:91DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 12.03-17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:90DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:89DocumentCentralizator cu rezultatul probei scrise la examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:88DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:87DocumentCentralizator rezultate finale la examenul organizat in zilele de 20-25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:86DocumentCentralizator rezultat proba interviu la examenul din data de 25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:85DocumentCentralizator rezultat proba practica la examenul din data de 20.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:84DocumentCentralizator rezultate proba scrisa examen promovare la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:83DocumentAnunt organizare examen in data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:82DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarului inscris la examenul din data de 20.02.2020, pentru post sofer la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport Data Descarcă
Nr. Crt:81DocumentAnunt examen promovare in data de 19.02.2020, la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:80DocumentCentralizator rezultate examen promovare la Serviciul Juridic Contencios, Compartimentul Data-Room Relatii Internationale Administrare si Control Parcari si Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:79DocumentAnunt si Bibliografie pentru examenul din data de 20.02.2020, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Contracte si Depozite si al Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:78DocumentBibliografie examen promovare din data de 30.01.2020, pentru Serviciul Juridic Contencios, Compartimentul Data-Room Relatii Internationale Administrare si Control Parcari si Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:77DocumentAnunt referitor la examenul organizat in data de 30.01.2020 pentru promovare in grad imediat superiorData Descarcă
Nr. Crt:76DocumentCentralizator rezultate selectie dosare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto in cadrul Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:75DocumentAnunt referitor la concursul organizat in data de 06.01.2020 pentru ocuparea unui post vacant de mecanic auto in cadrul Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj Transport.Data Descarcă
Nr. Crt:74DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 20 si 22.11.2019 la Sectia de Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:73DocumentCentralizator cu rezultatul probei interviu la examenul organizat in ziua de 22.11.2019 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:72DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 20.11.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat - electrician de intretinere si reparatii tr.prof IV la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:71DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 14 si 18.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri ,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:70DocumentAnunt referitor la concursul organizat in ziua de 11.12.2019 pentru ocuparea unor functii contractuale de executie la Compartimentul Audit Public si Control Intern ManagerialData Descarcă
Nr. Crt:69DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 18.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:68DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 14.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:67DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in zilele de 20.11.2019 si 22.11.2019 la Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutieraData Descarcă
Nr. Crt:66DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in ziua de 14.11.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:65DocumentAnunt referitor la concursul de ocupare a unei functii contractuale de executie vacante care se va sustine la data de 20.11.2019Data Descarcă
Nr. Crt:64DocumentAnunt referitor la concursul de ocupare a unei functii contractuale de executie vacante care se va sustine la data de 14.11.2019Data Descarcă
Nr. Crt:63DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:62DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:61DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele 07-10.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari DrumuriData Descarcă
Nr. Crt:60DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat in zilele 07 si 10.10.2019, pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic la Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:59DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in zilele 07 si 10.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:58DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 10.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari DrumuriData Descarcă
Nr. Crt:57DocumentCentralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic gr.prof. 1 in cadrul Serviciului Juridic Contencios.Data Descarcă
Nr. Crt:56DocumentCentralizator cu rezultatele probei scrise la examenul organizat in ziua de 07.10.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gr.prof. 1A la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari DrumuriData Descarcă
Nr. Crt:55DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:54DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:53DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Compartimentul Administrare Planificare si Urmarire Lucrari DrumuriData Descarcă
Nr. Crt:52DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 07.10.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:51DocumentCentralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare organizat la Biroul I.T.Registratura GeneralaData Descarcă
Nr. Crt:50DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul/examenul organizat in zilele de 20 si 24.09.2019 la Administratia Strazilor - Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:49DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul/examenul organizat in data de 24.09.2019 la Administratia Strazilor - Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:48DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat in ziua de 20.09.2019 la Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:47DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul/examenul organizat in ziua de 20.09.2019 la Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:46DocumentAnunt referitor la organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea unor functii contractuale de executieData Descarcă
Nr. Crt:45DocumentAnunt PromovareData Descarcă
Nr. Crt:44DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 09.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri, Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:43DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 03 si 09.09.2019 la Sectia de Intretinere Sisteme Luminoase si Semnalizare Rutiera Data Descarcă
Nr. Crt:42DocumentCentralizator cu rezultatul probei interviu la examenul organizat in ziua de 09.09.2019 la Administratia Strazilor Bucuresti str Domnita Ancuta nr 1Data Descarcă
Nr. Crt:41DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 si 09.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:40DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri,Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:39DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in ziua de 03.09.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat - electrician de intretinere si reparatii tr. prof. I la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:38DocumentConditii specifice concurs angajare muncitor necalificat tr.prof.I - Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:38DocumentANUNT concurs angajare muncitor necalificat tr.prof.I - Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. Crt:38DocumentCentralizator rezultate selectie dosare-Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutieraData Descarcă
Nr. Crt:37DocumentCentralizator rezultate selectie dosare Sectia Exploatare Intretinere Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:36DocumentCentralizator rezultate examen promovare - Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare Rutiera si Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta CirculatieiData Descarcă
Nr. Crt:35DocumentCentralizator rezultate examen promovareData Descarcă