Primăria Municipiului București
Administrația Străzilor
Vezi prezentarea!

Despre Administrația Străzilor București

Administrația Străzilor București este serviciu public de interes local al Municipiului București, organizat ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat integral din bugetul local al Municipiului București, înființat prin HCLMB nr. 72/1992.

Sediul central al Administrației Străzilor este în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, având Codul Fiscal 4433872.

Obiectul de activitate al Administrației Străzilor București îl constituie construcția de noi poduri și pasaje, administrarea, întreținerea și reabilitarea rețelei stradale, a podurilor și pasajelor rutiere supra și subterane existente, precum și a lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații a sistemului de dirijare și semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere), construirea, amenajarea și exploatarea parcajelor publice pe teritoriul Municipiului București, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Administrația Străzilor asigură monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, parcări terane, supra și subterane și sistemelor de semnalizare și siguranța circulației (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere) în vederea funcționării în condiții de siguranță a întregului sistem aflat în administrare. De asemenea execută în regie proprie sau prin firme specializate lucrări de întreținere și reparații curente (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere și parcărilor supra și subterane (infrastructură, suprastructură și aparate conexe), a sistemelor și instalațiilor de semnallizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere și marcaje rutiere)

Administrația Străzilor București cuprinde în structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente funcționale, secții de execuție, repartizate astfel:

În subordinea directorului general:

În subordinea Directorului general adjunct:

În subordinea Direcției Parcaje:

În subordinea Direcției Drumuri:

În subordinea Direcției Sistematizarea Circulației:

În subordinea Direcției Tehnice:

În subordinea Direcției Economice: