Primăria Municipiului București
Administrația Străzilor
Vezi prezentarea!

Despre Administrația Străzilor București

Administrația Străzilor București este serviciu public de interes local al Municipiului București, organizat ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat integral din bugetul local al Municipiului București, înființat prin HCLMB nr. 72/1992.

Sediul central al Administrației Străzilor este în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, având Codul Fiscal 4433872.

Obiectul de activitate al Administrației Străzilor București îl constituie construcția de noi poduri și pasaje, administrarea, întreținerea și reabilitarea rețelei stradale, a podurilor și pasajelor rutiere supra și subterane existente, precum și a lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații a sistemului de dirijare și semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere), construirea, amenajarea și exploatarea parcajelor publice pe teritoriul Municipiului București, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului București.

Administrația Străzilor asigură monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, parcări terane, supra și subterane și sistemelor de semnalizare și siguranța circulației (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere) în vederea funcționării în condiții de siguranță a întregului sistem aflat în administrare. De asemenea execută în regie proprie sau prin firme specializate lucrări de întreținere și reparații curente (ampriza străzii – carosabil și trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere și parcărilor supra și subterane (infrastructură, suprastructură și aparate conexe), a sistemelor și instalațiilor de semnallizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere și marcaje rutiere)

Administrația Străzilor București cuprinde în structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente funcționale, secții de execuție, repartizate astfel:

În subordinea Directorului general:

În subordinea Direcției Vignete, Stații Electrice și Logistică:

În subordinea Direcției Drumuri:

În subordinea Direcției Sistematizarea Circulației:

În subordinea Direcției Tehnice:

În subordinea Direcției Economice:

Sondaj de opinie – ”Consolidarea sistemului de management anticorupție”

Opinia fiecăruia contează, iar din acest motiv, Primăria Municipiului București, în colaborare cu Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, îi invită pe bucureșteni să participe la studiul privind percepția asupra corupției la nivelul administrației publice locale.

În cadrul studiului, participanții trebuie să răspundă cu sinceritate, pe baza experienței, opiniilor și percepțiilor proprii, întrebărilor din chestionarul care poate fi accesat la următorul link :

https://forms.gle/na6ZZSvi3mwrkEaE8

Sondajul de opinie se desfășoară în perioada 26.09.2022-25.11.2022 și reprezintă un mijloc important de a evalua impactul luptei anticorupție, asupra principalilor săi beneficiari: cetățenii și angajații primăriei.

Prin implicarea lor, bucureștenii vor contribui la realizarea unei analize consistente cu privire la fenomenul corupției în administrație, iar concluziile sondajului au ca scop creșterea eficienței acțiunilor de prevenire a faptelor de această natură.

Datele prelucrate sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite strict în scop de cercetare.

Sondajul de opinie este realizat în cadrul Proiectului  ”Consolidarea sistemului de management anticorupție” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

poca

Consolidarea sistemului de management anticoruptie"

Dterminareae percptiei cetatenilor cu privire la fenomenul coruptiei

    Esti cetatean al municipiului Bucuresti?
        Parerea ta conteaza !

Completeaza chestionarul aici.

Consolidarea sistemului de management anticoruptie - video