1. Atribuţiile Generale ale Administraţiei Străzilor Bucureşti:

Să asigure monitorizarea sistemului rutier al reţelei stradale (ampriza străzii – carosabil şi trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, parcări supra şi subterane şi sistemelor de semnalizare şi siguranţa circulaţiei (semaforizare, indicatoare şi marcaje rutiere) în vederea funcţionării în condiţii de siguranţă a întregului sistem aflat în administrare;

 • să întocmească lista obiectivelor de investiţii anuale (lucrări noi) privind modernizarea sistemului rutier, fluidizarea traficului şi creşterea siguranţei rutiere;
 • să propună şi să asigure, după aprobare, construcţia de noi poduri, pasaje şi parcări;
 • să întocmească propuneri de programe de reparaţii, reabilitare şi întreţinere a sistemului rutier al reţelei stradale, a sistemului de poduri, pasaje şi parcări, precum şi a sistemelor de siguranţa circulaţiei;
 • să asigure proiectele pentru lucrările de investiţii, precum şi pentru cele de reparaţii, reabilitări şi întreţinere;
 • să contracteze prin procedurile legale privind executarea de lucrări noi, precum şi executarea de lucrări de reparaţii şi întreţinere în regie proprie sau prin firme specializate, asigurând documentaţia tehnico-economică, consultanţă, execuţie, dirigenţie şi recepţia lucrărilor;
 • să verifice în proiectele aprobate respectarea documentaţiilor de execuţie, a termenelor contractuale şi a calităţii lucrărilor executate pentru investiţii, precum şi a celor de reparaţii, reabilitare şi întreţinere, recepţia şi punerea în funcţiune a acestora;
 • să execute prin forţe proprii lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (ampriza străzii – carosabil şi trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere şi parcărilor supra şi subterane (infrastructură, suprastructură şi aparate conexe), a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere şi marcaje rutiere);
 • să exploateze mijloacele de transport şi de mecanizare aflate în administrare, asigurând prin forţe proprii sau prin firme specializate, lucrări de întreţinere şi reparaţii a întregului parc auto şi utilaje;
 • să avizeze, să coordoneze, să urmărească şi să prevadă, acolo unde este cazul, lucrările tehnico-edilitare care se execută pe reţelele stradale aflate în administrare cu încadrarea în prescripţiile tehnice şi în durata de execuţie a acestora;
 • asigură informatizarea structurilor organizatorice prin implementarea programelor şi aplicaţiilor informatice şi instruirea corespunzătoare a personalului;
 • să centralizeze şi să verifice în teren propunerile pentru parcajele publice de reşedinţă de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, solicitate de sectoare, şi să le supună analizei Comisiei Tehnice de Circulaţie pentru avizare şi încadrare în categorie;
 • să propună Comisiei Tehnice de Circulaţie, pentru avizare şi încadrare în categorie a parcajelor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 • să amenajeze, să construiască şi să exploateze parcajele publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
 • să asigure semnalizarea rutieră a parcajelor publice utilizate de instituţii publice de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie;

Drumuri