Obiectul de activitate al Administratiei Strazilor Bucuresti il constituie constructia de noi poduri si pasaje, administrarea, intretinerea si reabilitarea retelei stradale, a podurilor si pasajelor rutiere supra si subterane existente, precum si a lucrarilor de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de dirijare si semnalizare rutiera (semaforizare, indicatoare si marcaje rutiere), construirea, amenajarea si exploatarea parcajelor publice de utilitate generala pe teritoriul Municipiului Bucuresti, conform hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (art. 5 din Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei)
  • Administratia Strazilor Bucuresti este serviciu public de interes local al Municipiului Bucuresti, organizat ca institutie publica cu personalitate juridica, infiintat prin HCLMB nr.72/1992, 66/1993 , 83/1993 si HCGMB nr.143/2000.
  • Sediul central al Administratiei Strazilor este in Bucuresti, Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1, avand contul nr.3612800513000, deschis la Trezoreria Sector 1 si Codul Fiscal 4433872.
  • Elementele patrimoniale aflate in administrare sunt evidentiate anual prin procesul de inventariere si sunt reflectate in bilantul contabil al administratiei, conform prevederilor legale in vigoare.
  • Regulament de Organizare si Functionare al Administratiei Strazilor este redactat in conformitate cu structura organizatorica (organigrama) aprobata conform prevederilor legale in vigoare