Tipul Documentului
DocumentO.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
DocumentLegea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
DocumentO.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
DocumentLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
DocumentO.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
DocumentLegea nr. 448/2006 privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
DocumentLegea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 43/2011 privind aprobarea modificarii si completarii anexei nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 254/2008;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 75/2011 pentru aprobarea modificarii si completarii Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 254/2008;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucuresti;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 84/2004 privind reactualizarea taxelor pentru parcajele de utilitate publica cu plata;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 297/2016 privind reorganizarea Administratiei Strazilor Bucuresti;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 429/2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2017;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 179/2017 pentru completarea H.C.G.M.B. nr. 429/2016;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 140/2016 privind utilizarea gratuita a parcarilor publice de utilitate generala de pe teritoriul Municipiului Bucuresti de catre autoturismele hibrid si cele electrice inmatriculate in Municipiul Bucuresti, precum si aprobarea modelului vignetei de identificare;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucuresti;
DocumentH.C.G.M.B. nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinind domeniului public si/sau privat al Municipiului Bucuresti