Informatii utile privind montarea de stalpisori, limitatoare de viteza, reglementari circulatie, parcari

  1. Solicitare montare stalpisori protectie – cererea se verifica in teren, se face schita si se transmite in vederea avizarii Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. In cazul avizarii se va executa in functie de bugetul alocat.
  2. Solicitare montare limitatoare de viteza – cererea se verifica in teren, se face schita si se transmite in vederea avizarii Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. In cazul avizarii se va executa in functie de bugetul alocat.
  3. Solicitare instituire reglementare de circulatie (sens unic, trecere pentru pietoni, etc) – cererea se verifica in teren, se face schita si se transmite in vederea avizarii Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. In cazul avizarii se va executa in functie de bugetul alocat.
  4. Avizari parcaje de resedinta:
  5. Administratia Strazilor primeste cereri numai de la persoane juridice. Acte necesare: cerere avizare, plan cadastral 1:500, copie Certificat de inmatriculare societate cu sediul in locatia pentru care se solicita aviz.
  6. Persoanele fizice se adreseaza ADP-ului de sector cu cerere si plan cadastral 1:500.

IMPORTANT:

  • Nu se avizeaza montare limitatoare de viteza pe strazile pe care circula RATB;
  • Petentul trebuie sa obtina acordul asociatiei de locatari din locatia pentru care solicita avizarea de montare stalpisori sau limitatoare.