Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:2Anunț organizare concurs pentru ocuparea unor posturi aferente funcțiilor contractuale vacante de execuțieData Descarcă
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante din statul de functii in zilele de 30.05.2024 si 04.06.2024Data Descarcă
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE la concursul/examenul organizat în zilele de 30.05.2024 și 04.06.2024 la Secţia Exploatare și Întreţinere Drumuri Poduri Pasaje Rutiere și PietonaleData Descarcă
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul/examenul de ocupare anunor posturi vacante din statul de functii organizat la data de 04.06.2024Data Descarcă
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU la examenul organizat în ziua de 04.06.2024 la Secţia Exploatare și Întreţinere Drumuri Poduri Pasaje Rutiere și PietonaleData Descarcă
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în ziua de 30.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatele probelor practice la concursul organizat în ziua de 30.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatele selecției dosarelor inscrise la concursul din 30.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 30.05.2024 la Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri Poduri Pasaje Rutiere si PietonaleData Descarcă
Nr. Crt:1Anunt de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut , pentru 2 posturi de inspector de specialitate (S) gr. prof. I, pozitiile 118 si 119 din statul de functii al Serviciului Administrare, Avizare si Urmarire Lucrari Tehnico- Edilitare .Data Descarcă
Centralizator cu rezultatul selecției dosarelor înscrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat în ziua de 21.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat în ziua de 21.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional superior organizat în ziua de 23.05.2024Data Descarcă
Centralizator cu rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional superior organizat în zilele de 21.05.2024 și 23.05.2024Data Descarcă
Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:5DocumentAnunt promovare pentru posturile de inspector de specialitate gr. prof. I din cadrul Serviciului Avizare si Urmarire Lucrari Tehnico EdilitareData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate examen promovareData Descarcă
Nr. Crt:4DocumentAnunt organizare examen in data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul probei scrise la examenul din data de 12.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in zilele de 12.03-17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 17.03.2020, pentru ocuparea postului vacant la Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire si Receptie Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:3DocumentAnunt examen promovare in data de 19.02.2020, la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba scrisa examen promovare la Compartimentul Protectia si Sanatatea Muncii si Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire Lucrari de Siguranta in Exploatare Poduri si PasajeData Descarcă
Nr. Crt:2DocumentAnunt si Bibliografie pentru examenul din data de 20.02.2020, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Contracte si Depozite si al Sectiei Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
DocumentCentralizator rezultat proba interviu la examenul din data de 25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate finale la examenul organizat in zilele de 20-25.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarului inscris la examenul din data de 20.02.2020, pentru post sofer la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
DocumentCentralizator rezultat proba practica la examenul din data de 20.02.2020, la Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj TransportData Descarcă
Nr. Crt:1DocumentAnunt referitor la examenul organizat in data de 30.01.2020 pentru promovare in grad imediat superiorData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate examen promovare la Serviciul Juridic Contencios, Compartimentul Data-Room Relatii Internationale Administrare si Control Parcari si Sectia Exploatare ParcajeData Descarcă
Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:3DocumentAnunț concurs ocupare funcții contractuale vacante (actualizat – rezultate finale 29.12.2021 -30.12.2021)Data Descarcă
DocumentPrecizări depunere dosar concurs 22.12.2021Data Descarcă
DocumentPrecizări depunere dosar concurs 20.12.2021Data Descarcă
DocumentPrecizări depunere dosar concurs 13.12.2021Data Descarcă
DocumentErată pentru concursul organizat în data de 22.12.2021, publicat în 26.11.Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate selecție dosare concurs ocupare funcții vacante, organizat în data de 13.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate selecție dosare ocupare post electrician la S.I.S.L.S.R , concurs organizat în data de 13.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba scrisa / practicăData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in 16.12.2021 la SISLSRData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul  selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 22.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba scrisă la concursul organizat în ziua de 20.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba scrisa la concursul organizat în 22.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator selecție dosare concurs 20.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba interviu, susținută în data de 23.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba practică la concursul organizat în ziua de 20.12.2021Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 27.12.2021 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat in ziua de 22.12.2021 la Administratia Strazilor BucurestiData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate proba interviu, susținută în data de 23.12.2021, pentru ocupare posturi vacante muncitoriData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul/examenul organizat in ziua de 27.12.2021 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacanteData Descarcă
DocumentCentralizator rezultate finale la concursul organizat în zilele de 22.12.2021-27.12.2021Data Descarcă
Nr. Crt:2DocumentAnunț organizare concurs pentru ocupare funcții contractuale vacante (actualizat – rezultate finale 23.12.2021)Data Descarcă
Nr. Crt:1DocumentAnunţ organizare concurs pentru ocupare funcţii contractuale vacante (actualizat – rezultate finale 17.12.2021)Data Descarcă
Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:3DocumentComunicare privind prezentarea la post .Data Descarcă
Nr. Crt:2DocumentAnunț privind organizarea concurs/examen-ului pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante în data de 21.07.2022Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 21.07.2022Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat in ziua de 20.07.2020 la Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în zilele 15 și 20 iulie – Direcția TehnicăData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul din zilele 15 și 20 iulie 2022 – Secția Întreținere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutierăData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei scrise la concursul/examenul din data de 20 iulie 2022 pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacanteData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei interviu la examenul organizat în ziua de 25 iulie 2022, pentru ocupare posturi contractuale vacanteData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele finale la examenul organizat în perioada 21-25 iulie 2022, pentru ocupare posturi contractuale vacanteData Descarcă
Nr. Crt:1DocumentAnunț organizare concurs/examen pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante în data de 15.07.2022Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la examenul organizat in ziua de 15.07.2022 in cadrul Directiei Tehnice : Sectia Exploatare si Intretinere Utilaj Transport ; Sectia Exploatare si Intretinere Drumuri,Poduri Pasaje Rutiere si Pietonale ; Sectia Intretinere Sisteme Siguranta Circulatiei .Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in data de 15.07.2022Data Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele probei practice la examenul organizat in data de 15.07.2022 – Directia TehnicaData Descarcă
DocumentCentralizator cu rezultatele finale la concursul/examenul organizat în zilele de 15 iulie și 20 iulie 20222 – Direcția TehnicăData Descarcă
DocumentErata la concursul organizat in zilele 15/20 iulie in cadrul Directiei tehnice – Administratia StrazilorData Descarcă
Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:7Document
Anunt cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei contractuale unice de conducere vacanta de Director general adjunct , gradul II ,pozitia nr.3 din statul de functii,pe durata nedeterminata,cu norma intreaga.
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in data de 12.10.2023 , proba scrisa, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Director general adjunct
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 12.10.2023 pentru ocuparea postului de conducere de Director General Adjunct
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Director General Adjunct organizat in ziua de 17.10.2023
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele finale obtinute de candidatii la concursul organizat pentru ocuparte postului vacant de conducere de Director General Adjunct de catre Administratia Strazilor Bucuresti in data de 12.10.2023 si 17.10.2023
Data Descarcă
Nr. Crt:6Document
Anunt cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent unei functii contractuale unice de executie vacanta de inspector de specialitate gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget
Data Descarcă
Document
Erata
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul organizat in ziua de 09.10.2023 la Serviciul Financiar Contabilitate Buget - Directia Economica
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de inspector de specialitate debutant din statul de functii al Serviciului Financiar Contabilitate Buget - Directia Economica organizat in ziua de 09.10.2023
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele interviului la concursul de ocupare a postului vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Buget-Directia Economica organizat in ziua de 13.10.2023
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele finale la concursul de ocupare a postului vacant de inspector de specialitate din statul de functii al Serviciului Financiar Contabilitate Buget Directia Economica organizat in zilele de 09.10.2023 si 13.10.2023
Data Descarcă
Nr. Crt:5Document
Anunt important privind suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante din cadrul Administratiei Strazilor Bucuresti conform OUG 34 / 2023
Data Descarcă
Nr. Crt:4Document
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata cu norma intreaga a unor posturi aferente functiilor contractuale de executie.
Data Descarcă
Nr. Crt:3Document
Anunt privind organizarea concursului privind ocuparea  pe perioada nedeterminata cu norma intreaga a unor posturi aferente functiilor contractuale de executie - muncitori
Data Descarcă
Document

Centralizator selecția dosarelor concurs angajare 23.05.2023

Data Descarcă
Document

Centralizator selecția dosarelor concurs angajare 23.05.2023

Data Descarcă
Nr. Crt:2Document
Anunt privind organizarea concursului privind ocuparea  pe perioada nedeterminata cu norma intraga a unor posturi aferente functiilor contractuale de executie
Data Descarcă
Document

Erată anunț prima proba în 22.05.2023

Data Descarcă
Document

Centralizator selecția dosarelor concurs angajare

Data Descarcă
Document
Centralizator rezultate proba scrisa examen 22.05.2023
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatele interviului la examenul de ocupare a unor posturi vacante din statul de functii organizat in ziua de 25.05.2023
Data Descarcă
Document
Centralizator rezultate finale
Data Descarcă
Nr. Crt:1Document
Anunt de promovare in grad profesional/treapta profesionala imediat superior/superioara in functia pentru care este prevazut un nivel superior de studii
Data Descarcă
Document

Erata pentru concurs de promovare

Data Descarcă
Document

Centralizatoare cu rezultatele selecției dosarelor  înscrise la examenul de promovare organizat în ziua de 09.05.2023

Data Descarcă
Document

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare 09/05/2023

Data Descarcă
Document

Centralizator cu rezultatele probei practice SISLSR la examenul organizat la data de 09/05/2023

Data Descarcă
Document

Centralizator cu rezultatele la proba practica la examenul de promovare organizat la data de 09/05/2023

Data Descarcă
Document
Centralizator rezultate interviu TESA
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatul INTERVIULUI la examenul organizat în ziua de 09 și 15 mai 2023 pentru promovarea în grad profesional superior din cadrul Direcției Tehnice – Secția Întreținere Sisteme de Siguranța Circulației
Data Descarcă
Document
Centralizator cu rezultatul INTERVIULUI la examenul organizat în ziua de 09 și 15 mai 2023 pentru promovarea în grad profesional superior și în funcția pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din cadrul: • Serviciului Administrare și Monitorizare Parcaje – inspector de specialitate gr. prof. IA • Direcției Tehnice – Secția Exploatare și Întreținere Utilaj Transport – inspector de specialitate gr. prof. II
Data Descarcă
Document
Centralizator rezultate interviu promovare muncitori
Data Descarcă
Document
Centralizatoare rezultate finale examen promovare
Data Descarcă
Nr. Crt:Document
Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale și promovarea personalului contractual din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului București - Dispoziția Primarului General nr.45/17.01.2023
Data Descarcă
]