Referinte legislative

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizata*) privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei (actualizata) pana la data de 20 iulie 2006*)

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Referinte legislative

1. Art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. e) din H.G. nr. 395/2016,

2.H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice  cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.