Vă informam că, în conformitate cu prevederile art.12 alin 4.) din H.G. nr.1130/2021, pentru modificarea anexelor 2-3 nr.1090/2021, accesul în incinta
Administrației Străzilor București este permis numai pentru persoanele care fac dovada vaccinării împotriva SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmarii infectării cu virusul SARS-CoV-2.

                                                                                                             Prezentarea la post

              Conform prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul   instituțiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului București,  precum  și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora,  aprobat prin Dispoziția Primar General nr. 1736/2015,  emis in aplicarea prevederilor HG nr. 286/2011,   cu modificările și completările ulterioare  :

  ART.40

 (1) Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se   prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) ,  în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate,  candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului ,  un termen ulterior de prezentare la post,  care nu poate depăși 20 zile lucrătoare de la   data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere. 

 (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit alin. (2),  postul este declarat vacant ,  urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 

Rezultate examinari, interviuri si examene

Nr. CrtTipul documentuluiData publicării
Nr. Crt:18DocumentCentralizator rezultate proba practica pentru posturile de electrician treapa I si treapta III -Sectia Intretineri Sisteme Luminoase de Semnalizare rutieraData Descarcă
Nr. Crt:17DocumentCentralizator rezultate proba scrisa inspector de specialitate-Serviciul Investitii Achizitii Urmarire Contracte si DepoziteData Descarcă
Nr. Crt:16DocumentCentralizator rezultate proba scrisa auditor-Compartimentul Audit Public si Control Intern ManagerialData Descarcă
Nr. Crt:15DocumentCentralizator rezultate selectia dosarelor inspector de specialitate Serviciul Investitii, Achizitii Publice, Urmarire Contracte SI DEPOZITEData Descarcă
Nr. Crt:14DocumentCentralizator rezultate selectia dosarelor electrician-Sectia Intretinere Sisteme Luminoase de Semnalizare RutieraData Descarcă
Nr. Crt:13DocumentCentralizator rezultate selectia dosarelor auditor-Compartimentul Audit Public si Control Intern ManagerialData Descarcă
Nr. Crt:12DocumentAnunt concurs 21.06.2019 - Conditii, Bibliografie, etc.Data Descarcă
Nr. Crt:11DocumentCentralizator rezultate examen promovareData Descarcă
Nr. Crt:10DocumentAnunt pentru promovarea unor salariatiData Descarcă
Nr. Crt:9DocumentCentralizator rezultate finale Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta CirculatieiData Descarcă
Nr. Crt:8DocumentCentralizator rezultate proba interviu Sectia Intretinere Sisteme de Siguranta CirculatieiData Descarcă
Nr. Crt:7DocumentCentralizator rezultate finale Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:6DocumentCentralizator rezultate proba interviu Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:5DocumentCentralizator rezultate proba scrisa S.I.S.S.C.Data Descarcă
Nr. Crt:4DocumentCentralizator rezultate proba scrisa Serviciul Juridic ContenciosData Descarcă
Nr. Crt:3DocumentCentralizator selectie dosare Sectia Intretinere Sisteme Siguranta CirculatieiData Descarcă
Nr. Crt:2DocumentCentralizator selectie dosare Serviciul JuridicData Descarcă
Nr. Crt:1DocumentAnunt concurs 19.03.2019 - Anexa 1 | Anexa 2Anexa 3 | Anexa 4Data Descarcă